• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

Nghị định sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định liên quan đến điều kiện hoạt động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thương nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam.

Theo đó, đối với website TMĐT bán hàng, quy định mới chỉ bắt buộc các website có chức năng đặt hàng trực tuyến mới phải thông báo với Bộ Công thương (Khoản 9 Điều 1).

Tuy nhiên, quy định mới lại bổ sung nhiều nghĩa vụ, trách nhiệm khác đối với chủ sở hữu website bán hàng, như: công bố trên trang chủ website đường dẫn đến các thông tin về điều kiện giao dịch chung, giao nhận, phương thức thanh toán... nếu có bán hàng trực tuyến; công bố rõ chính sách kiểm hàng; công bố trách nhiệm giao nhận hóa đơn chứng từ; lưu trữ thông tin về các giao dịch bán hàng trên website theo quy định của pháp luật về kế toán... (khoản 9, 10, 13 Điều 1).

Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website, quy định mới yêu cầu phải công bố đầy đủ các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa (ngoại trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất;...) và phải công bố thông tin Giấy phép, Giấy chứng nhận kinh doanh (nếu thuộc ngành, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (khoản 12 Điều 1).

Các trang mạng xã hội nếu có một trong các hình thức hoạt động của sàn giao dịch TMĐT và có thu phí của người tham gia thì cũng được quản lý như sàn giao dịch TMĐT (khoản 15 Điều 1).

Đối với các sàn giao dịch TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến, phải thực hiện các trách nhiệm sau: chỉ định đầu mối cung cấp thông tin về hàng hóa vi phạm pháp luật; đại diện cho người bán nước ngoài giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng; thông báo nghĩa vụ thuế cho người bán nước ngoài; ... (khoản 16 Điều 1).

Đặc biệt, Nghị định này còn bổ sung điều khoản quy định rõ điều kiện hoạt động TMĐT tại Việt Nam đối với thương nhân ở nước ngoài. Theo đó, thương nhân nước ngoài phải đăng ký hoạt động và thành lập VPĐD hoặc chỉ định đại diện tại Việt Nam nếu sở hữu website TMĐT dưới tên miền Việt Nam; có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt hoặc có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm (khoản 24 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Bãi bỏ khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 44, khoản 2 Điều 60 và Điều 62; Cụm từ “hoặc chưa được cấp phép” tại điểm d khoản 1 Điều 4; cụm từ “hoặc xin cấp phép” tại điểm e khoản 1 Điều 4; cụm từ “đã được cấp phép” tại điểm b khoản 3 Điều 9; cụm từ “thủ tục xin cấp phép” tại điểm c khoản 2 Điều 64; cụm từ “chấm dứt hoặc bị thu hồi giấy phép” tại điểm l khoản 1 Điều 78; cụm từ “tước quyền sử dụng giấy phép” tại khoản 2 Điều 78 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP 

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn