• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Hướng dẫn số 36/HD-TLĐ ngày 25/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn cơ sở năm 2022

Theo Hướng dẫn này, năm 2022, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp sẽ được sử dụng đến 75% số thu kinh phí công đoàn; 60% số thu đoàn phí công đoàn và 100% tổng số thu khác theo quy định.

Trong đó, mức chi lương, phụ cấp cho cán bộ công đoàn tối đa là 45% nguồn thu đoàn phí mà công đoàn cơ sở được sử dụng.

Mức chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn tối thiểu là 40% nguồn thu đoàn phí mà công đoàn cơ sở được sử dụng và chi khác tối đa là 15%.

Đối với Báo cáo dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2022, được lập theo mẫu B14-TLĐ đính kèm.

Nguồn: Luatvietnam.vn

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn