• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Theo Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con (19 trang) thì từ sau ngày 1/1/2021, những thông tin sau đây bắt buộc phải ghi trên hợp đồng lao động:

- Số điện thoại của người lao động

- Số Giấy phép lao động hoặc số văn bản xác nhận thuộc diện được miễn GPLĐ (nếu lao động là người nước ngoài);

- Địa điểm làm việc: cần ghi đầy đủ các địa điểm mà người lao động sẽ làm việc thường xuyên tại đó;

- Mức lương: phải ghi rõ mức lương tính theo thời gian của công việc (tạm gọi là lương thời gian). Kể cả trường hợp trả lương khoán hay lương sản phẩm cũng phải ghi mức lương thời gian;

- Kỳ hạn trả lương: ghi theo quy định tại Điều 97 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14, tức phải ấn định một thời điểm cụ thể có tính chu kỳ.

Ngoài ra, Thông tư có hướng dẫn một số vấn đề sau:

- Cách lập thỏa thuận với người lao động để bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ;

- Cách lập Hội đồng thương lượng tập thể. Đây là hội đồng do nhiều doanh nghiệp cùng nau xin phép UBND cấp tỉnh thành lập trên cơ sở đạt được thỏa thuận với Công đoàn của các doanh nghiệp tha gia hội đồng

Thông tư đính kèm phụ lục về Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con. Theo đó, phía doanh nghiệp phải công khai các ngành nghề này cùng với thông tin về tác hại của nó để lao động nữ được phép lựa chọn việc tiếp tục ký hay không ký hợp đồng lao động

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Thay thế Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 và Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn