• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Thông tư số 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA  ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (6 trang)

Thông tư thay mới Danh mục, định mức trang bị phương tiện PCCC đối với xe ô tô và xe chở hàng dễ cháy nổ, trong đó:

- Danh mục, định mức trang bị phương tiện PCCC đối với xe ô tô tại Phụ lục I sẽ thay thế Danh mục cũ tại Phụ lục I Thông tư 57/2015/TT-BCA.

- Danh mục, định mức trang bị phương tiện PCCC đối với xe chở hàng dễ cháy nổ tại Phụ lục II sẽ thay thế Danh mục cũ tại Phụ lục II Thông tư 57/2015/TT-BTC.

Tuy nhiên, theo sửa đổi tại Thông tư này, chỉ xe ô tô trên 9 chỗ ngồi mới bắt buộc trang bị phương tiện PCCC theo các Danh mục nêu trên, thay vì trước đó bắt buộc với cả ô tô từ 4 - 9 chỗ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2021.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn