• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Liên quan đến việc ghi nhãn mỹ phẩm nhập khẩu, Cục Hải quan TP. HCM yêu cầu thực hiện theo các điều khoản sau:

- Khoản 3 Điều 7 và Phụ lục I của Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về ghi nhãn hàng hóa nói chung cụ thể: 

"Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc"

- Từ Điều 18 - 20 Thông tư 06/2011/TT-BYTquy định về quản lý mỹ phẩm.

Cần biết rằng, hàng hóa nhập khẩu nếu chưa có đủ thông tin bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải gắn thêm nhãn phụ để bổ sung thông tin còn thiếu (khoản 3 Điều 7 Nghị định Nghị định 43/2017/NĐ-CP ).

Công văn số 3222/HQHCM-GSQL ngày 4/11/2020 của Cục Hải quan TP. HCM về việc ghi nhãn mỹ phẩm nhập khẩu:

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn