• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật Đầu tư 2014, các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư khi có thay đổi nhà đầu tư hoặc điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) thì phải thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư sau đó điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng, trường hợp việc tách doanh nghiệp đồng thời có chuyển quyền, nghĩa vụ của dự án đầu tư từ doanh nghiệp bị tách sang doanh nghiệp được tách thì đã làm "thay đổi nhà đầu tư" và "thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư" của dự án. Vì vậy, phải quyết định lại chủ trương đầu tư và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, tham khảo quy định tại Điều 34 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Công văn số 7511/BKHĐT-PC ngày 12/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp tách doanh nghiệp:

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn