• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

- Luật Thương Mại 2005

- Nghị định 69/2018/NĐ-CP

II. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THỰC HIỆN THỦ TỤC 

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

III. YÊU CẦU HOẶC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC 

- Thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và được Bộ Công thương cấp mã số kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất;

- Nhóm hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt 

- Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt t phải có số tiền ký quỹ là 7 tỷ đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

V. HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC 

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Hợp đồng, thỏa thuận thuê, mượn ký với khách hàng nước ngoài

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất, nêu rõ hàng hóa tạm nhập, tái xuất (tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá); mục đích tạm nhập, tái xuất; cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu

VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 

- Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ Công Thương.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho thương nhân. 

- Riêng đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, thời hạn cấp Giấy phép là 3 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được văn bản đồng ý việc tạm nhập, tái xuất của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý hàng hóa đó.

- Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

VII. CÁCH THỨC THỰC HIỆN THỦ TỤC 

* Đối với hình thức nộp trực tiếp:

- 5 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. - Riêng đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, thời hạn cấp Giấy phép là 3 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được văn bản đồng ý việc tạm nhập, tái xuất của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý hàng hóa đó.

* Đối với hình thức nộp trực tuyến: 

- 5 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 

- Riêng đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, thời hạn cấp Giấy phép là 3 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được văn bản đồng ý việc tạm nhập, tái xuất của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý hàng hóa đó.

* Đối với hình thức dịch vụ bưu chính:

- 5 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 

- Riêng đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, thời hạn cấp Giấy phép là 3 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được văn bản đồng ý việc tạm nhập, tái xuất của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý hàng hóa đó.
Trên đây là thủ tục tạm nhập tái xuất rượu và thuốc lá. Để được tư vấn về Thủ tục trên liên hệ Công ty Luật An Thịnh theo số điện thoại 0896.65.05.85 hoặc gửi câu hỏi về Email: quanly@luatanthinh.vn. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của khách hàng một cách tốt nhất.