• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Theo thông báo số 15030/TB-SHTT ngày 25/12/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp tại Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kể từ ngày 1/1/2021, Cục này sẽ phát hành biên lai điện tử khi thu các khoản phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Khi nộp phí, lệ phí, ngoài tên, địa chỉ, MST, doanh nghiệp cần cung cấp thêm địa chỉ email để Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo và hướng dẫn cách tra cứu biên lai điện tử đã phát hành cho doanh nghiệp.

Biên lai điện tử này sẽ có giá trị pháp lý và được dùng để hạch toán chi phí, kê khai thuế như biên lai giấy.

 

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn