• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “ Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”. Tùy vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kì khác nhau mà doanh nghiệp sẽ có sự điều chính vốn điều lệ tương ứng, phù hợp với quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Hiểu được nhu cầu đó, LUẬT AN THỊNH xin được tư vấn cho quý khách hàng về dịch vụ thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

I. CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

II. CÁC HÌNH THỨC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Trường hợp thay đổi

Công ty cổ phần

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 1 thành viên

Tăng vốn

+ chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu; chào bán cổ phần ra công chúng ; chào bán cổ phần riêng lẻ

+ phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật

+ chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần

+ trả cổ tức bằng cổ phiếu

+ phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty

+ kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ

+ tăng vốn góp của thành viên

+ tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

+ chủ sở hữu công ty đầu tư thêm

+ huy động thêm vốn của người khác

Giảm vốn

+ mua và hủy bỏ số lượng cổ phiếu quỹ có mệnh giá tương ứng với số vốn dự kiến được điều chỉnh giảm hoặc hủy bỏ số lượng cổ phiếu quỹ buộc phải hủy

+ thu hồi và hủy bỏ một số lượng cổ phần theo tỷ lệ giữa số vốn dự kiến được điều chỉnh giảm với tổng mức vốn điều lệ của công ty tại thời điểm trước khi điều chỉnh

+ điều chỉnh giảm mệnh giá cổ phần mà không làm thay đổi số lượng cổ phần

+ kết hợp các hình thức trên

+ hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đănh ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi hoàn trả cho thành viên

+ mua lại phần vốn góp của thành viên

+ hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu

 

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

a) Thành phần hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;
 • Giấy tờ hợp lệ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp công ty tiếp nhận thành viên mới)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của thành viên mới (trường hợp công ty tiếp nhận thêm thành viên mới);
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

b) Thành phần hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ nhất (trong trường hợp công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải có xác nhận của kiểm toán độc lập);
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

IV. DỊCH VỤ TẠI LUẬT AN THỊNH

 Tư vấn  toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

 Soạn một bộ hồ sơ theo quy định.

 Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho quý khách hàng lưu.

 Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khi có kiểm tra hậu cấp phép.

V. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp 2014

- Thông tư số 19/2003/TT-BTC Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn