• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

           Trong một số trường hợp nhất định khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay thế nội dung ĐKKD (Đăng ký kinh doanh) trong GPĐT (Giấy phép đầu tư), GCNĐT (Giấy chứng nhận đầu tư) phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên quy trình thực hiện như thế nào thì nhiều doanh nghiệp vẫn còn lúng túng. Để quý khách hàng nắm rõ được thủ tục LUẬT AN THỊNH xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn về thủ tục thay thế nội dung ĐKKD trong GPĐT, GCNĐT đối với công ty TNHH 2 thành viên để khách hàng tham khảo và hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY THẾ

(1)   Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

(2)  Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

III. BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ THỰC HIỆN THỦ TỤC

(1) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư

(2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế

(3) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

IV. DỊCH VỤ TẠI LUẬT AN THỊNH

(1) Tư vấn miễn phí các vướng mắc của quý khách hàng khi thực hiện thủ tục thay đổi

(2) Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh nộp lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi cho quý khách hàng.

(3) Theo dõi, bổ sung, khiếu nại hoặc giải trình các yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có).

(4) Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàn.

V. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp 2014.

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn