• Mail: quanly@luatanthinh.vn
  • 0896650585

Hiện nay, nhu cầu sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp ngày càng phổ biến, nhất là đối với các doanh nghiệp. Để được xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, doanh nghiệp cần nắm rõ điều kiện, hồ sơ, thời hạn cho pháp luật quy định. Trong bài viết này, LUẬT AN THỊNH xin chia sẻ tới quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử, khách hàng tham khảo và liên hệ lại LUẬT AN THỊNH khi có bất kỳ thắc mắc nào.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP LÀ GÌ?

Theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP định nghĩ, trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN: Sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép: Theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 5 Điều 23 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP; thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;

- Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
  • Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP của chính phủ.

Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
  • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
  • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
  • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
  • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
  • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M

:

0945650585 - 0896650585

♦ E

:

quanly@luatanthinh.vn

♦ W

:

http://www.luatanthinh.vn