• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Website thương mại điện tử là những trang web do doanh nghiệp lập ra với mục đích chỉ giới thiệu và bán sản phẩm của công ty đó kinh doanh, không cho các thương nhân khác bán trên trang web của mình. Hiện nay việc có 1 website thương mại điện tử giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận với lợi thế không bị giới hạn về thời gian và không gian đồng thời tiết kiệm chi phí. Ngoài ra doanh nghiệp có thể quảng bá thương hiệu không chỉ ở Việt Nam mà còn cả thị trường quốc tế, gia tăng khả năng tương tác với khách hàng.Theo đó Luật An Thịnh xin giới thiệu để quý khách hàng có thể nắm bắt được nội dung về thủ tục đăng ký website thương mại điện tử.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương

II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trong đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ:

- Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

- Dịch vụ đấu giá trực tuyến.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

- Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật.

- Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

 • Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;
 • Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. Cách thức đăng ký

Nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương (online.gov.vn) và nộp trực tiếp hồ sơ bản giấy hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương. 

2. Quy trình đăng ký

- Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

- Các bước tiến hành:

Bước 1. Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin:

 • Tên thương nhân, tổ chức;

 • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;

 • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;

 • Các thông tin liên hệ.

⇒Bước 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

⇒Bước 3. Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo quy định.

⇒Bước 4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

 • Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

⇒Bước 5. Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định.

- Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

3. Thành phần hồ sơ

- Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT).

- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

- Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong đó nêu rõ:

 • Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến; hoạt động logistics đối với hàng hóa.

 • Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

- Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

- Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

- Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

4. Thời hạn giải quyết

- Đăng ký mở tài khoản: 3 ngày làm việc

- Phản hồi về hồ sơ đăng ký: 7 ngày làm việc 

- Xác nhận đăng ký hoàn thành: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ do thương nhân, tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương.

V. DỊCH VỤ TẠI LUẬT AN THỊNH

- Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký website thương mại điện tử.

- Soạn một bộ hồ sơ theo quy định.

- Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho quý khách hàng lưu.

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khi có thanh tra, kiểm tra.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT.

 • Nghị định 08/2018/NĐ- CP Sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương.

 • Thông tư 04/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

 • Thông tư 47/2014/ TT- BTC Quy định quản lý website thương mại điện tử.

 • Nghị định 52/2013/ NĐ-CP về Thương mại điện tử


Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn