• Mail: quanly@luatanthinh.vn
 • 0896650585

Giấy phép quảng cáo thẩm mỹ viện hay còn gọi là giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là căn cứ để thực hiện các hoạt động quảng cáo về các dịch vụ thực hiện tại thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, nếu quảng cáo không đúng quy định thì có thể gây ra những rủi ro pháp lý gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của thẩm mỹ viện. Để quý khách hàng nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục này, Luật An Thịnh xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn chi tiết về Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo thẩm mỹ viện, quý khách hàng tham khảo và liên hệ đến Luật An Thịnh khi có bất kỳ vướng mắc nào.

I. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Sở Y tế tỉnh/thành phố nơi thực hiện quảng cáo thẩm mỹ viện.

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THẨM MỸ VIỆN

(1) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật.

(2) Trung tâm thẩm mỹ viện phải đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

(3) Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề mà pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh quy định bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề.

(4) Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định.

(5) Có đủ hồ sơ theo quy định.

(6) Đơn vị đề nghị xin giấy phép quảng cáo trung tâm thẩm mỹ viện là đơn vị đứng tên trên giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền bằng văn bản.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THẨM MỸ VIỆN

(1) Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

(3) Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y Tế phê duyệt.

(4) Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

(5) Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

- Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc.

- Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói báo hình thì phải có 03 bản maket nội dung dự kiến quảng cáo in màu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo.

- Nếu quảng cáo thông qua gội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: Mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực, chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian, địa điểm tổ chức; nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.

(6) Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã đ­ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

(7) Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:

- Văn bản ủy quyền hợp lệ.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

(8) Các yêu cầu khác đối với hồ sơ:

- Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo:

 • Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

 • Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

- Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định giữa các phần có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục tài liệu.
- Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.
- Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật.

IV. THỜI HẠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp giấy phép nội dung quảng cáo.

V. DỊCH VỤ TẠI LUẬT AN THỊNH

(1) Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký nội dung quảng cáo.

(2) Soạn một bộ hồ sơ theo quy định.

(3) Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(4) Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(5) Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho quý khách hàng lưu.

(6) Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khi có kiểm tra hậu cấp phép.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Quảng cáo 2012.

 • Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo.

 • Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.


Các dịch vụ khác tại Luật An Thịnh có thể khách hàng quan tâm:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
 • Dịch vụ bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền, đăng ký nhãn hiệu.
 • Dịch vụ xin giấy phép con khác như: giấy phép cơ sở đủ ĐKANTP; giấy phép công bố thực phẩm, công bố mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh vận tải; giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký mã số mã vạch; giấy phép bưu chính; giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học; giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng ký website thương mại điện tử tại Bộ Công Thương; giấy phép lữ hành; giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; giấy phép quảng cáo; xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm; giấy phép xuất nhập khẩu; giấy phép khuyến mại; giấy phép lao động…(tham khảo thêm tại http://luatanthinh.vn)
 • Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thương xuyên cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp.

Cần tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:


♥ Tran Quan Hoa (Mr)/ Manager

♦ M:0945650585 - 0896650585
♦ E:quanly@luatanthinh.vn
♦ W:http://www.luatanthinh.vn